Wachtlijst

Er is momenteel geen wachtlijst; dit houdt in dat er normaliter binnen 2 weken een kennismakingsgesprek georganiseerd kan worden, waarna meteen gestart kan worden.